)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); /div

 

 

DRUKARKI FISKALNE MOBILNE

 

 

drukarka fiskalna deon Drukarki fiskalneDrukarka fiskalna Novi­tus DEON E, pier­wsza w Polsce przenośna drukarka fiskalna real­izu­jąca zapis kopii paragonu na elek­tron­icznym nośniku danych. Drukarka Deon E to nowoczesna tech­nolo­gia, zamknięta w poręcznej i ergonom­icznej obu­dowie, dedykowana dla osób prowadzą­cych ruchomą sprzedaż z uży­ciem kom­put­era, lap­topa czy palm­topa, lub trady­cyjną, gdzie lada skle­powa ma ogranic­zoną powierzchnię.

 

 

 

 

 

 

 

DRUKARKI FISKALNE STACJONARNE

 

 

bono e Drukarki fiskalneDrukarka fiskalna Novi­tus Bono E, to  nowoczesna drukarka fiskalna z elek­tron­iczną kopią paragonu dedykowana do małych i śred­nich punk­tów hand­lowych, gdzie sprzedaż prowad­zona jest z pro­gramu kom­put­erowego a drukarka będzie fiskalnym uzu­pełnie­niem tego stanowiska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delio prime Drukarki fiskalneDELIO PRIME — nowa drukarka fiskalna w ofer­cie firmy NOVITUS to najwyższej klasy urządze­nie, łączące w sobie wszys­tkie poszuki­wane przez wyma­ga­ją­cych użytkown­ików cechy: szy­bkość, nieza­wod­ność, funkcjon­al­ność oraz nowoczesny design. Drukarka fiskalna DELIO PRIME z powodze­niem może być stosowana na każdym stanowisku, na którym sprzedaż prowad­zona jest z uży­ciem kom­put­era. Jej szczególne cechy docenią jed­nak duże placówki, o sze­rokim asorty­men­cie i bardzo wysokim obciąże­niu punktu kas­jer­skiego. Wyjątkowe, nowoczesne wzor­nictwo drukarki przekona tych, którzy przy­wiązują dużą uwagę do wys­troju wnętrza sklepu/punktu obsługi.

 

 

 

 

 

 

 

 

delio e Drukarki fiskalneNovi­tus DELIO E to wyjątkowo szy­bka i funkcjon­alna drukarka fiskalna real­izu­jąca rejes­trację kopii wydruków na elek­tron­icznym nośniku danych. Cechy użytkowe drukarki (np. drukowanie fak­tur VAT bezpośred­nio na swoim mech­a­nizmie druku­ją­cym, wielowa­lu­towość), oraz zas­tosowane sprawd­zone rozwiąza­nia, zapew­ni­a­jące wysoką nieza­wod­ność, pla­sują DELIO E pośród drukarek o najwyższym stan­dard­zie. Drukarka fiskalna DELIO E z powodze­niem może być stosowana na każdym stanowisku, na którym sprzedaż prowad­zona jest z uży­ciem kom­put­era. Jej szczególne cechy docenią jed­nak duże placówki, o sze­rokim asorty­men­cie i bardzo wysokim obciąże­niu punktu kas­jer­skiego. Wyjątkowe, nowoczesne wzor­nictwo drukarki przekona tych, którzy przy­wiązują dużą uwagę do wys­troju wnętrza sklepu/punktu obsługi.

 

 

 

 

 

 

 

 

delio prime e Drukarki fiskalneNovi­tus DELIO PRIME E to wyjątkowo szy­bka i funkcjon­alna drukarka fiskalna real­izu­jąca rejes­trację kopii wydruków na elek­tron­icznym nośniku danych. Cechy użytkowe drukarki (np. drukowanie fak­tur VAT bezpośred­nio na swoim mech­a­nizmie druku­ją­cym, wielowa­lu­towość), oraz zas­tosowane nowoczesne  rozwiąza­nia, zapew­ni­a­jące wysoką nieza­wod­ność, pla­sują DELIO PRIME E pośród drukarek o najwyższym stan­dard­zie. Drukarka fiskalna DELIO PRIME E z powodze­niem może być stosowana na każdym stanowisku, na którym sprzedaż prowad­zona jest z uży­ciem kom­put­era. Jej szczególne cechy docenią jed­nak duże placówki, o sze­rokim asorty­men­cie i bardzo wysokim obciąże­niu punktu kas­jer­skiego. Wyjątkowe, nowoczesne wzor­nictwo drukarki przekona tych, którzy przy­wiązują dużą uwagę do wys­troju wnętrza sklepu/punktu obsługi.

 

 

POLITYKA COOKIES

KONTAKT

ArdNet
84-240 Reda,
ul. Parkowa 28

Tel. (58) 350 84 76
Fax (58) 736-11-88

Kom. 604-915-491
Kom. 604-693-415Kasy fiskalne, Drukarki Fiskalne, Systemy sprzedaży, Wdrożenia i Serwis
Sprawdź Kasy Fiskalne Serwis kas fiskalnych Kontakt Najczęciej zadawane pytania
kasy fiskalne posnet kasy fiskalne novitus systemy operacyjne microsoft Kaspersky Systemy antywirusowe firewall profesjonalne rozwiązania sieciowe markowe kasy drukarki fiskalne